Sunday, January 15, 2017

mentors kerala: മലയാളം വ്യാകരണം

mentors kerala: മലയാളം വ്യാകരണം:   കാലം ( Tense) ഭൂതകാലം നടന്നു കഴിഞ്ഞ ക്രിയ ഉദാ: കണ്ടു വർത്തമാനകാലം - ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ക്രിയ ഉദാ: കാണുന്നു ഭാവികാലം - നടക്കാനിരിക്കുന്ന ക്...